Služby

Starostlivosť o zeleň

Čistiaca a upratovacia firma IB Rein poskytuje čistiace a upratovacie služby domácnostiam, firmám, priemyslu, štátnej správe, samospráve i komunálnej sfére. Sme si vedomí širokým potrebám rôznych čistiacich a upratovacích služieb, preto naše portfólium neustále zväčšujeme, dopĺňame a rozširujeme. Nezabúdame ani na ekológiu. V súlade s ekológiou realizujeme množstvo čistiacich služieb, medzi ktoré patrí vysokotlakové čistenie horúcou vodou a parou, tryskanie suchým ľadom a pieskovanie - otryskávanie povrchov.


 
Pre komunálnu sféru poskytujeme pravidelnú jarnú a letnú údržbu a zveľaďovanie zelene. Postaráme sa trávniky, trávnaté plochy, kríky, striháme stromy, vykonávame postreky proti hmyzu, staráme sa o zavlažovanie záhrad, apod.
 
Vďaka našej profesionálnej technike dokážeme kosiť malé, stredné i veľké plochy so strojmi s posedom. Naším zákazníkom môže byť verejný sektor, alej aj štátny, či súkromný sektor.
 
Množstvo parkov vyžaduje pravidelnú údržbu a starostlivosť na zachovanie a zabezpečenie nielen pekného vzhľadu, ale aj na splnenie reprezentatívneho účelu.

Staráme sa i o zelené plochy rodinných domov a priestorov firiem. Zabezpečíme údržbu a starostlivosť o verejnú zeleň, mestskú zeleň, cestnú zeleň popri a pri cestných komunikáciách a chodníkoch, postaráme sa o mestské parky, lesy, zeleň okolo fontán, pamiatok alebo pamätníkov, zelené plochy na námestiach, údržbu zelene vykonáme na športoviskách, ihriskách, nábrežiach, promenádach,  v areáloch škôl, škôlok, cintorínov, parkov,  popri riekach a vodných tokoch, jazier, štrkovísk, apod. Šetríme čas, pretože údržbou pod našimi krídlami získate oveľa viac priestoru pre seba, svoju rodinu alebo koníčky. Údržba zelene si vyžaduje profesionálnu starostlivosť, prístup a odbornosť, v opačnom prípade nemusíte dosiahnuť požadovaný efekt a výsledok.
 
Služby údržby a starostlivosti o zeleň zahŕňajú:
  • pravidelné kosenie trávnikov, trávnatých plôch a zelene
  • odburinenie priestorov, ekologické odstránenie prerastenej buriny zo zámkovej dlažby, kamennej podlahy, betónu
  • čistenie a hrabanie trávnikov a zelene
  • rezanie stromov, kríkov, krovia, či iných drevín ručne i strojovo
  • zametanie priestorov od lístia, vetvičiek, kvetov a iných naviatych a opadnutých častí
  • odvoz odpadu biologického charakteru

Profesionálnu starostlivosť  verejnú zeleň, čistenie, zametanie a upratovanie v komunále a celej komunálnej sfére miest a obcí zabezpečujeme pre nasledovné mestá a ich okolie: Bratislava, Malacky, Holíč, Senica, Skalica, Myjava, Pezinok, Modra, Senec, Šamorín, Galanta, Dunajská Streda, Trnava, Veľký Meder, Sereď, Šaľa, Nitra, Komárno, Trenčín, Hlohovec, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Bytča, Považská Bystrica, Žilina, Poprad, Košice, Michalovce, Prešov, Banská Bystrica, Martin, Prievidza, Zvolen, Nové Zámky, Spišská Nová Ves, Levoča, Levice, Zlaté Moravce, Veľký Krtíš, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Topoľčany, Handlová, Čadca, Detva, Rimavská Sobota, Rožňava, Revúca, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Dubnica nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Brezno, Dolný Kubín, Trebišov, Kysucké Nové Mesto, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Humenné, Bardejov, Vranov nad Topľou, Snina.

Máte záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať!