Služby

Upratovanie v priemysle

Profesionálna čistiaca a upratovacia firma IB Rein od roku 1990 realizuje kvalitné priemyselné čistenie a upratovanie. Industriálna sféra je mimoriadne náročná na nároky v oblasti čistenia, je nutné zachovať vysokú kvalitu v oblasti čistoty, hygieny, pričom je bezpodmienečne myslieť na maximálnu bezpečnosť.  Upratovanie firiem vykonávame pre všetky administratívne, komerečné a rezidenčné budovy. Čistiace práce a upratovanie cielime taktiež do komunálnej sféry.Upratujeme a čistíme naprieč celým priemyslom
Nerozhoduje, či potrebujete čistiť v ľahkom alebo ťažkom priemysle, či sa jedná o jednoduché znečistenie alebo silné a odolné, sme tu kompletne pre každý priemyselný sektor. Navyše zasahujeme i v priestoroch so zvýšeným nárokom na hygienu. Zasahujeme pri havarijných situáciách, odsávame nebezpečné, ropné, explozívne a výbušné látky, čistíme jemné a citlivé miesta, i nedostupné a úzke priestory.

Na priemyselné čistenie využívame našu vlastnú profesionálnu industriálnu a priemyselnú čistiacu techniku, robustné stroje a prvotriedne náradie. Disponujeme potrebným technickým vybavením na upratovanie a čistenie vo výrobe.Čistíme ekologicky suchým ľadom a horúcou vodou
Chémiu a iné umelé látky sme z nášho portfólia zo značnej časti vyradili a nahradili tak prírode vlastnými zdrojmi ako je napríklad voda v rôznych skupenstvách. Na ochrane prírody a životného prostredia nám mimoriadne záleží, preto vyvíjame maximálne úsilie na jej ochranu.

Aké znečistenie odstránime?
Všetko vyskytujúce sa v priemysle!
 • Mastné znečistenie – oleje, tuky, mastnoty, gumy, lepy, ropné a pohonné látky
 • Tvrdé znečistenie – omietky, cement, betón, asfalt
 • Nátery – farby, laky, maľovky
 • Kvapaliny – emulzie, znečistenú vodu
 • Prašné znečistenie - prach, piesok
 • Usadeniny – sadze, výpary, korózia, hrdza, vodný kameň
 • Biologické znečistenie – burina, machy, riasy, tráva, lišajníky, lístie, holubí trus, hmyz, apod.

Aké priemyselné odvetvia môžu využiť naše služby?
- Ľahký priemysel
 • potravinársky priemysel
 • elektrotechnický priemysel
 • farmaceutický priemysel
 • polygrafický priemysel
 • textilný, odevný, obuvnícky a kožiarenský priemysel
 • kozmetický priemysel
-Ťažký priemysel
 • strojársky priemysel
 • automobilový priemysel
 • chemický priemysel
 • stavebníctvo
 • doprava
 • energetický priemysel/energetika
 • hutnícky a kovospracujúci priemysel
 • banský priemysel
 • letecký priemysel
 • drevársky a drevospracujúci priemysel
 • gumárenský priemysel
 • sklársky priemysel 

Aké čistenie a upratovanie poskytujeme?
 • upratovanie v priemysle
 • vysokotlakové čistenie horúcou vodou a parou
 • čistenie – tryskanie suchým ľadom
 • pieskovanie – otryskávanie
 • čistenie laserom
 • brúsenie a leštenie betónu, betónových podláh a betónových plôch
 • čistenie, umývanie a zametanie priemyselných a výrobných podláh
 • čistenie priemyselných liniek
 • čistenie lakovní
 • čistenie priemyselných a výrobných strojov, techniky, vybavenia
 • havarijnú službu prie priemyselný a výrobný sektor
 • vysávanie, odsávanie a upratovanie po nebezpečných ropných, explozívnych a horľavých, výbušných látkach, olejoch, emulziách 


Aké máme ekologické čistiace metódy pre industriálny sektor?
 • Vysokotlakové čistenie horúcou vodou a parou
Čistenie horúcou vodou a parou je snáď najvšestrannejší, najuniverzálnejší a najefektnejší spôsob, akým odstrániť naozaj široké spektrum znečistení najmä v externom prostredí.

Využívame výlučne horúcu vodu a paru v spojení s našou vlastnou robustnou strojovou technikou. Vysokotlakové čističe produkujú v skutku silný tlak, ktorý spolu s horúcou vodou odstraňujú špinu a znečistenie prakticky okamžite. Horúca para i voda vďaka vysokej teplote povrchy zároveň dezinfikuje, čo je príjemným bonusom, ktorý ocení skutočne každý. Pre mimoriadny čistiaci a odstraňovací efekt silného tlaku vody nepoužívame ani kvapku chémie!
 • Čistenie suchým ľadom
Rovnako tak čistenie, resp. tryskanie povrchov suchým ľadom je založené na ekologickom základe, keďže pri čistení využívame opäť prírodné zdroje – vodu, ibaže v inom skupenstve. Čistenie povrchov suchým ľadom predstavuje o niečo agresívnejšiu čistiacu metódu, používanú najmä na stredne silné až silné znečistenie, prípadne tam, kde nie je možné použiť vodu alebo pieskovať povrchy sódou.

Suchý ľad nám okrem prác v exteriéri umožňuje tryskanie v interiéri. Nezanecháva po sebe žiadne druhotné znečistenie, ani nekontaminuje prostredie, čím predstavuje perfektnú voľbu. Efekt a výsledok čistenia je opäť viditeľný ihneď. Pelety suchého ľadu dosahujú teplotu až do -79 °C, odstraňovanie znečistenia funguje na princípe okamžitého zmrazenia a následného odpadnutia špiny.
 • Pieskovanie - otryskávanie
Poslednou metódou, akou možno odstraňovať znečistenia z povrchov je pieskovanie - otryskávanie. Jedná sa o metódu vhodnú najmä na čistenie exteriérov so stredným, silným až ťažkým a odolným znečistením. Abrazívne médium pod silným tlakom dopadá na povrch vysokou rýchlosťou a znečistenie okamžite likviduje, pričom zachováva povrch neporušený a jeho štruktúra ostane nenarušená.


Ďalšie služby, ktoré poskytujeme pre potreby priemyslu:
 
 • Čistenie, umývanie a zametania priemyselných podláh
Disponujeme kvalitnou strojovou a zametacou technikou na čistenie, umývanie a zametanie stredných i veľkých priemyselných plôch. Priemyselne podlahy umývame v industriálnych budovách, halách, fabrikách, areáloch, strediskách, zónach, skladoch, logistike, zásobovaní, výrobných halách, apod.
 
Čistíme gumené, betónové, ESD, elektrostatické, antistatické a iné bežne vyskytujúce sa podlahy v priemysle a vo výrobe.
 
 • Čistíme vo výškach
Disponujeme vlastnou profesionálnou horolezeckou a zlaňovacou technikou, kvalitným lešením a robustnými vysokozdvižnými plošinami, čo spolu s vyškoleným personálom zloženým zo skutočných odborníkov tvorí skutočnú kvalitu. Technika i personál nám umožňuje realizovať čistiace a upratovacie práce v skutočne slušných výškach a vyčistiť tak okná, sklenené plochy, fasády, plechové a betónové steny, strechy, prístrešky a iné miesta v značných metroch nad zemou.
 
 • Zasahujeme pri havarijnom stave
Či už sa jedná o havarijný stav v dôsledku vody, chemickej látky, emulzii, ropných alebo pohonných látok, či úniku inej kvapaliny, zasahujeme rýchlo. Odsajeme všetok nebezpečný odpad, vyčistíme explozívny materiál, horľavé látky, apod.
 
Realizujeme pravidelné, jednorazové alebo nárazové čistenie, upratovanie, umývanie a zametanie industriálnej sféry priemyslu, výroby, stavebníctva, dopravy a logistiky.


Pravidelné, jednorazové alebo nárazové upratovanie a čistenie v industriálnom sektore poskytujeme pre priemysel, výrobu, stavebníctvo, logistiku a dopravu v nasledovných mestách a ich blízkom okolí: Bratislava a okolie, Stupava, Malacky, Pezinok, Senec, Trnava, Galanta, Dunajská Streda, Veľký Meder, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Dubnica nad Váhom, Prievidza, Handlová, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Púchov, Považská Bystrica, Topoľčany, Levice, Nitra, Sereď, Šaľa, Nové Zámky, Komárno, Bytča, Žilina, Martin, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Banská Bystrica, Brezno, Rimavská Sobota, Revúca, Lučenec, Poltár, Detva, Krupina, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Poprad, Prešov.

Máte záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať!