Služby

Upratovanie školských, vzdelávacích a voľnočasových zariadení

Hygiena na školách a v škôlkach, kvalitné komplexné upratovanie školských a vzdelávacích zariadení a predovšetkým zdravie študentov a ich učiteľov by mala byť prioritou každej vzdelávacej inštitúcie a pedagogického zariadenia. Rodinná upratovacia firma IB Rein poskytuje široké spektrum čistiacich a upratovacích služieb pre školskú a vzdelávaciu sféru. Na trhu sme od roku 1990 a za ten čas sme nadobudli množstvo skúseností, know how a praxe v upratovaní predmetnej sféry. Dnes poskytujeme vysokokvalitné a profesionálne upratovacie práce. Študenti, učitelia a iní nepedagogickí zamestnanci počas školského roka trávia väčšinu svojho času práve v priestoroch škôl. Dodržiavanie maximálnej čistoty je preto nutnosť, ktorá má byť nielen samozrejmosťou, ale udávajú ju i rôzne smernice a hygienické nariadenia. Prijemné a čisté prostredie spolu s neustálym prístupom k dostatku hygienických pomôcok a prostriedkom by preto mal byť prioritou každého riaditeľa školy, resp. kompetentnej a zodpovednej osoby poverenej správou tejto sféry.

Kvalitné pravidelné čistenie, upratovanie a údržba predchádza vzniku a riziku prenosu rôznych chorôb, infekcií, vírusom, baktériám, či kožným chorobám.

Sme profesionálna čistiaca a upratovacia firma, s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti zlepšovania hygieny školských a vzdelávacích priestorov, či objektov. K dispozícii sme celej sústave školských zariadení, a to školským výchovno-vzdelávacím zariadeniam, špeciálnym výchovným zariadeniam, školským zariadeniam výchovného poradenstva a prevencie a školským účelovým zariadeniam.

Staráme sa o verejné priestranstvá. Poskytujeme odstránennie buriny a žuvačiek horúcou vodou

 
Snaha byť maximálne profesionálny
Snažíme sa byť maximálni profesionáli, preto poskytujeme výlučne kvalitný a široký upratovací servis, ktorý zahŕňa nielen upratovacie služby a upratovacie práce rôzneho charakteru, ale aj špecifické a úzkoprofilové čistiace metódy, ktoré vhodne dopĺňajú upratovanie a zvyšujú tak kvalitu vykonaných prác. Cenník upratovacích prác a upratovacích služieb ako takých nie je možno vopred jednoznačne určiť, podlieha individuálnym obhliadkam a závisí od druhu, veľkosti a charakteru upratovacích prác. Upratovacie služby cenník ale aj cenu upratovania za hodinu formujú priebežne, po dôkladnej obhliadke objekt, či priestorov.

Niektoré zaujímavé doplnkové čistiace služby
V našom sortimente čistiacich prác nájdete rôznorodé činnosti, z ktorých môže mať prospech škola alebo škôlka. Na výber máme rôzne čistiace služby ako napríklad: čistenie podláh, odstránenie buriny horúcou vodou, čistenie a kosenie verejných priestranstiev, čistenie kuchýň, a mnohé iné.

Čistenie fasád budov


Komplexné čistenie a upratovanie budovZabezpečujeme čistenie, upratovanie a údržbu pre nasledovné pedagogické a vzdelávacie zariadenia:
 • jasle
 • škôlky, materské školy, špeciálne materské školy
 • základné školy, špeciálne základné školy
 • stredné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, obchodné akadémie, bilingválne gymnáziá, konzervatória a špeciálne stredné školy
 • vysoké školy, univerzity, akadémie
 • jazykové školy
 • základné umelecké školy
 • učilištia 
 
Pravidelné čistenie a upratovanie zabezpečujeme aj v prípade výchovno-vzdelávacích a voľnočasových/mimoškolských zariadení:
 • školské kluby
 • centrá voľného času
 • vzdelávacie centrá, inštitúty vzdelávania, vzdelávacie inštitúcie
 • školské internáty a ubytovne
 • strediská odbornej praxe
 • zariadenia a strediská pre voľný čas a záujmovú činnosť 
 • Pravidelné čistenie a upratovanie pre školské účelové zariadenia:
 • školy v prírode
 • školské stravovacie zariadenia a vysokoškolské jedálne
 • strediská služieb škôl
 • detské domovy
Pravidelné čistenie a upratovanie zabezpečujeme pre špeciálne výchovné zariadenia:
 • diagnostické centrá
 • reedukačné centrá
 • liečebno-výchovné sanatóriá
 • zariadenia výchovnej prevencie a náhradnej výchovy
 • centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 • centrá špeciálnopedagogického poradenstva 

Upratovacie služby pre pedagogické a vzdelávacie zariadenia zahŕňajú pravidelné čistenie:
 • vstupných priestorov, hál, vrátnic, recepcii
 • upratovanie tried, kabinetov, telocviční, jedálne, upratovanie kancelárii, zasadačiek, učební, seminárnych miestností, ául, prednáškových miestností, študijných oddelení
 • mokré umývanie chodieb, spoločných priestorov, schodiska, odpočinkových priestorov
 • dôkladné čistenie a dezinfekcia sociálnych zariadení – WC, toaleta, kúpeľne, šatne, kuchynky 
 
Vieme zabezpečiť špeciálne služby:
 • krtkovanie a monitoring kanalizácie, odtokov, odpadov, čistenie kanalizačného a potrubného systému
 • ekologické čistenie kuchýň a kuchynského príslušenstva
 • čistenie a umývanie fasád, kamenných a dláždených obkladov ekologicky horúcou vodou a parou
 • ekologické odstraňovanie buriny z externých priestorov areálu škôl horúcou vodou a parou – zámkové dlažby, kamenné dlaždice, betón, asfalt
 • ekologické čistenie a dezinfekcia športovísk, ihrisiek, preliezačiek, workoutových priestranstiev, lavičiek

Okrem pravidelného dôkladného upratovania poskytujeme aj možnosť jednorazového, generálneho upratovania a čistenia priestorov. Zabezpečujeme dodávku hygienických a čistiacich potrieb.
 
Profesionálne čistenie, upratovanie a umývanie školských, vzdelávacích a voľnočasových priestorov na pravidelnej báze poskytujeme pre nasledovné mestá a ich okolie: upratovanie Bratislava a okolie, Stupava, Malacky, Pezinok, Senec, Trnava, Galanta, Dunajská Streda, Veľký Meder, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Dubnica nad Váhom, Prievidza, Handlová, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Púchov, Považská Bystrica, Topoľčany, Levice, Nitra, Sereď, Šaľa, Nové Zámky, Komárno, Bytča, Žilina, Martin, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Banská Bystrica, Brezno, Rimavská Sobota, Revúca, Lučenec, Poltár, Detva, Krupina, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Poprad, Prešov.


Máte záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať!