Profesionálne industriálne čistenie
Služby

Deratizácia a dezinsekcia

Deratizácia je systém na likvidáciu škodlivých cicavcov ako sú krysy, potkany a myši. FIrma IB Rein dnes disponuje s dostatočným množstvom know how v tejto oblasti. Likvidujeme pomocou deratizácie živočíchy, ktoré nie sú prospešné v našom okolí. V ľudských sídlach sa im veľmi darí, preto naša pozornosť sa sústreďuje hlavne do miest alebo v okolí mesta Bratislavy. Deratizáciu odporučujeme pre všetky budovy, či už vyrobné haly, administratívne budovy ale aj rodinné domy. Deratizačné prípravky musia byť schválené Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom životného prostredia SR. Prípravky by mali byť kladené tak, aby v dostočnej miere zlikvidovali hlodavce. Dôležitou vecou pri deratizácii je jej intenzita, kde kladieme väčšie množstvo nástrah v určitom období a opakovanie realizujeme deratizáciu.  
Navštívte pre viac informácií našu novú web stránku kliknite práve tu.


 

Dezinsekcia je vykonávaná firmou IB Rein v okolí mesta Bratislava. Desinsekcia je likvidácia hmyzu a maximálne odstránenie všetkých článkonožcov. Ide hlavne o epidemiologický hmyz, ktorý vzhľadom na meniace sa klimatické zmeny rozširuje svoje zázemie. V posledných rokoch sa nám často stáva, že objavujeme kvantum švábov, ploštíc, vší, múch a komárov, čo po iné roky nebolo v takomto kvante až tak viditeľné. Dezinsekciu vykonávame špeciálnymi prípravkami, ktoré sú legislatívne schálené a vykonávateľom je náš certifikovaný človek. Likvidáciu hmyzu môžeme vykonávať viac krát ročne a dbáme hlavne na intenzitu postrekov.

 
Máte záujem o naše služby? Zavolajte nám 0903 922 980 alebo napíšte obchod@ibrein.sk