Služby

O spoločnosti

Firma IB REIN pôsobí na Slovenskom trhu od roku 1994. Dnes disponujeme širokým sortimentom tovarov a služieb. Firma je dnes etablovaná na trhu veľmi dobre. Pôsobíme pre všetky odvetvia v priemysle a sme dnes dostatočne pripravení riešiť akokoľvek požiadavky. 

Uplatňujeme špecializáciu na úzke segmenty trhu, kde prerazíme s technikou a zaškoleným personálom. Tvoríme pridanú hodnotu pre zákazníkov a spoločnosť, pretože zvyšujeme vedomosti o čistote, poriadku, separovaní odpadu a ekologických zberných surovinách. Prioritne vo firme zohráva úloha zdokonalovania procesov, či už na úrovni jednotlivca, tímu alebo celej firmy. Všetci vo firme sú vzdelaní, príjemní a lojálni zamestnanci. 

Dnes tvoríme veľkú komunitu pracovníkov, ktorí spoločne zdieľajú svoje osobné know how a na základe toho sa posúvame vyššie a vyššie. Základom nášho fungovania je  spolupráca so značkou Kärcher priamo v Nemecku alebo v Nitre, kde sídli centrála.  
Dnes rozhoduje rýchlosť a inovatívnosť, ktoré by mali byť základom úspechu každej firmy.Navštívte našu novú web stránku, kde sa dozviete detailné informácie o našej spoločnosti.

http://www.ibrein.sk